ติดต่อเรา

บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3/50 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Office 02-1707902
ฝ่ายขาย
094-964-5662
094-449-6442
063-550-9626
094-882-6881
084-763-4706
066-154-6060
ผู้จัดการฝ่ายขาย
098-298-7992
063-550-9626

Email : sales@itech-technology.com